Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.10.2013 12:50 - Искания на протеста от 03.03.2013
Автор: vyrtolomei Категория: Политика   
Прочетен: 10333 Коментари: 2 Гласове:
2

Последна промяна: 29.10.2013 19:59

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 План за възстановяване на България:


1. ДА се публикуват открито, списъци със следната информация:

- Кой и кога е разработил законите и правилата за продажба на българските държавни предприятия, енергийни дружества, ВИК и други естествени монополи, фармацевтични заводи, винзаводи и цигарени фабрики? Кой, кога и с колко гласа ги е гласувал в парламента? 
- Кой, кога, на какво основание,на кого и за колко ги е разпродал, по кои сметки са постъпили парите и за какво конкретно са били изразходвани? 
- Колко българска земя, от кого, на кого и на какво основание, е продадена или предоставена /за какъв срок/ от 1899 до края на 2012 година?
- Размера на външният дълг на България в края на 1989 година и за всяка следваща година с детайлна информация за това, кое правителство, на какво основание и за какво е теглило кредити и заеми, по какви сметки са постъпили сумите и за какво са били изразходвани!
- Списък с кредитите на българските банки /без БНБ/ в периода от 1985 до 1990 година с указване списък на банките кредитори, размер на сумите и по кои сметки в страната и чужбина са били насочени. Кои са лицата имащи право на разпореждане с посочените сметки и каква е съдбата на милиардите постъпили то тях? 
- Списък на банките кредитори, както и при какви условия, срокове за погасяване и лихви, и по какви сметки в и извън България са предоставени тези кредити и заеми!
- Списък на всички настоящи акционери в чуждестранните корпорации и дружества, на които са „разпродадени“ или отдадени за „управление“ българските държавни предприятия, банки, ВИК, енергетика, транспорт, комуникации, фармацевтични заводи, пристанища и летища! 
-Списък с истинската стойност на активите на Българската държава в края на 1989 година, както и кой и на каква стойност ги е разпродал!
- Списък с банковите сметки и наличности по тях на всички български политици, членове на правителства и техните роднини до втора степен с информация кога, кой и с какви финансови средства ги е захранвал. 
- списък с реалната стойност на всички активи /резерви, материали, техника, движимото и недвижимо имущество, служебни апартаменти, вили и почивни станции на всички български държавни и общински предприятия, ведомства и организации/включително спортни и обществени/, както и на всички АПК, ТКЗС, ДЗС, ТПК в края на 1989 година. Информация на каква стойност, основание и по чие разпореждане са били разпродадени, кои ги е придобил и се разпорежда с тях в момента, по какви сметки са постъпили средствата от продажба им и за какво и от кого са били използвани.
- Списъци със стойността на всички общински жилища и предприятия в периода 1989 година:кой, кога, на каква стойност и на кого ги е продал.
- Списъци със стойността и наличностите на Държавния резерв в края на 1989 година по количества, цени и обща стойност, както и информацията кой, кога, на какво основание, на кого и за колко пари ги е разпродал, по какви сметки са постъпили парите и за какво са били използвани.
- Списъци на всички български фирми, регистрирани в чужбина под каквато и да е форма и от каквото и да е българско ведомство или служба с точна информация за техните баланси и активи в края на 1988 година, списък на лицата, които са ги управлявали от 1988 година до окончателното им ликвидиране или продажба, на какво основание, разпореждане, за колко и на кого са били продадени!
- Списък с дълговете на други страни към България от края на 1987 година до сега, каква стойност от тях е била погасена, кой, кога и на какво основание е опрощавал части от тях или е водил преговорите за тяхното разсрочване или опрощаване –т.е. кой е откраднал дължимите на българският народ милиарди?
- Информация за размера на фондовете на Научно-техническото разузнаване на България извън страната в периода от 1988 до 1994 година, кой и на какво основание и по кои държавни сметки ги е превел и върнал в страната или престъпно присвоил!
- Списък на българските граждани, изпращани на обучение извън страната, в какви учебни заведения, за чия сметка и на каква стойност са получили своето образование, какви длъжности са заемали след завършването им!
- Списъци с лицата, продали или отдали за управление на чужди и местни фирми комуникациите, енергетиката, ВИК, транспорта, ВПК, летищата и пристанищата на страната. Кои са новите собственици – оператори и за какви суми са ги придобили. 

2. Във връзка с информацията, която ще бъде свлечена от посочените горе списъци ще бъде предприето следното:

- Забрана на всички политици, участвали в партийните ръководства на местно и национално ниво и тяхното обкръжение и на всички участвали в правителствата и парламента да бъдат издигани за бъдещи депутати и държавни чиновници. 
- Ускорено разследване, съд и конфискация на имуществото на всички политици и чиновници и произтичащите около тях кръгове, които са участвали в разработването и приемането на съответните закони или преговори за тяхната престъпна разпродажба и разграбване.
- Ускорено разследване, съдебна отговорност и сезиране на международната прокуратура спрямо Неправителствените организации, участвали в схемата на политическата номенклатура от 1989-та година до днес.
- Анулиране на всички антинародни и антиконституционни закони и подзаконови нормативни и административни актове, приети след 1989 година или с измама и гласуване с чужди карти и при липсата на нужният кворум! Въвеждане на ОМРАЗЕН ДЪЛГ спрямо безобразно сключваните договори и международни споразумения отнасящи се до икономиката на държавата!
- Одържавяване на цялата финансова система и банки в страната, снижаване със стара дата на техните лихвени проценти и ускорено преразглеждане на всички кредитни договори в полза на българските граждани, а не банки.
- Одържавяване, а не обратно изкупуване, без всякакви предварителни условия на всички стратегически отрасли, предприятия и природни ресурси!
- Премахване на всички изкуствени посредници между потребителя и производителя на отделните ресурси, продукти, стоки и услуги /топлинни счетоводители и др/
- Гарантирано повишаване жизненото равнище и покупателна способност на българските граждани с помощта на активизиране на всички държавни ресурси!
- Ускорено възстановяване на трудови, транспортни и строителни войски и Българската Национална армия!
- Връщане на цялата власт, стратегически отрасли, предприятия и природни ресурси на страната под контрола само и единствено на ДЪРЖАВАТА. Пряко участие на собствениците (целокупният български народ) в управлението и разпределението на тези блага (чрез ПРЯК РЕФЕРЕНДУМ), а не чрез посредничеството на продажните политически партии!
- Въвеждане на специален договор, обвързващ всеки бъдещ политик, с носене на пряка съдебна отговорност за действията си и произтичащите от тях следствия.

Настояваме за: 
- отмяна на всички промени в Конституцията на България внесени след нейното приемане под чуждестранен диктат и по указания на чуждестранни посолства и съветници с мълчаливата престъпна подкрепа на български народни представители по указания на техните продажни партийни ръководства. 
- за незабавно прекратяване на договорите за разполагане на чужди войски /САЩ, Израел/ на територията на страната и закриване на всички чужди военни бази и напускането на техният военен персонал. 
Базите да бъдат предадени в пълна изправност на представители на ГЩ на армията и граждански комитети формирани от местните граждани в регионите на тяхното базиране. 
- за незабавното изплащане от САЩ на всички ремонтно възстановителни и строителни дейности извършени на територията на тези бази от български фирми и изпълнители. 
- за обявяването като нелегитимни на всички договори за приватизация и продажба или ликвидиране на стратегическите предприятия, отрасли, национални богатства, финансова система, компоненти на системата за Национална сигурност, Държавен резерв и природни ресурси собственост на българският народ, извършени без категоричното и предварително заявено съгласие на Върховният Суверен – народа на България. 
За незабавното връщане собствеността и държавният контрол над Българска Народна банка и връщане в страната на златният резерв на БНБ изнесен незаконно в чужбина по време на управлението на Иван Костов . 
- за незабавното връщане в държавната хазна на всички кредити отпуснати от червената партийна олигархия на назначените от тях олигарси и бизнесмени в началото на 90 години. 
- за незабавното привличане под наказателна отговорност на ръководствата на всички партии участвали със свои представители, действия или престъпно бездействие в управлението и парламента на страната през последните 25 години, на високо поставени държавни чиновници и партийни величия участвали в изпълнение на плана Ран – Ът и във всички процеси по разграбването и разпродажбата на националните богатства, промишлени и финансови активи и природни ресурси на България. 
- за незабавното връщане на милиардите държавни субсидии отпускани на отделните политически партии. Същите да бъдат върнати за лична сметка само на партийните ръководства тъй като са увеличавани и получавани без изричното и предварително заявено съгласие на Върховният Суверен - т.е. НАРОДА. Редовите членове нямат никакви задължения за връщане на субсидиите защото те са били престъпно използвани само от политическите ръководства на отделните партии, но не и от техните членове и симпатизанти. 
- за анулиране на всички международни договори налагащи каквито и да е било ограничения или чуждестранен външен контрол над националната сигурност, независимост, суверенитет, териториална цялост, въоръжените сили,външна и вътрешна политика на страната и над нейните финансово икономически ресурси. Анулирането на всички договори за членство на страната в каквито и да е било военно политически блокове и съюзи и финансови структури и обявяването на пълна независимост на България. 
- за пълно и подробно разследване дейността на всички правителства, върховни главно командващи и министри на отбраната на България през тези 25 години умишлено довели до развала и унищожението на Българската Народна Армия и лишаване на страната от всякакви възможности за отбрана, гарантиране на националната сигурност, независимост, суверенитет и териториалната и цялост.
 

ВРЕМЕ Е ЗА НАРОДОВЛСАТИЕ!!!
Гласувай:
2
01. stuber - утопия или реалност
25.10.2013 13:35
Друже, всичко това може да стане единствено и само ако тези, които извършиха престъпленията срещу българия, не са тези които са все още на властови позиции, а са хора нямащи нищо общо с тях. Това за жалост може да се случи след около 2-3 поколения, освен ако не им бъдат отнети възможностите да влияята върху събитията. Естественото решение от спомените по история е революция със всичките произтичащи последствия. В България просто няма ресурс за такова нещо и затова властимащите така спокойно и нагло демонстрират пренебрежението си към народа. Но все пак "демокрацията" добра или лоша дава една възможност за която те, (имам предвид хората, за които ти искаш да получиш информация) и да се досещат все още не са я блокирали. Става дума за референдум с един единствен въпрос: "Да бъдат ли обявени за национални предатели всички, депутати, министри, зам. министри и гл. прокурори за времето от 10.11.1989г досега?" След това, всичко за което питаш може да се случи, иначе прилича на утопия - хубаво, но неизпълнимо!
цитирай
2. vyrtolomei - Няма не изпълними неща :)
25.10.2013 13:57
Идеята за референдума е много добра!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: vyrtolomei
Категория: Новини
Прочетен: 50782
Постинги: 13
Коментари: 27
Гласове: 78
Архив
Календар
«  Февруари, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829